/ Reference

dubrava hiza horv

/ Neke od referentnih tvrtki:

rb "Heliodrom" Velika Gorica
rb Stadion NK "Zagreb"
rb Stambeno-poslovna zgrada (temelji) Pliva
rb Termoelektrana toplana Zagreb (isporuka betona na rekonstrukciji cjevovoda)
rb Stambeno-poslovna zgrada sa 48 stana, poslovnim prostorima i podzemnim garažama (investitor i izvođač)
rb Most na Martinskoj Vesi (isporuka betnoa)
rb Hiper Market "Laclerk" Špansko (isporuka betona)
rb Poletno-uzletna pista Aerodroma Zagreb (betonska stabilizacija, šljunak, diabaz za izradu asfalta)

Autoceste:
rb Istarski ipsilon
rb Zagreb-Karlovac
rb Ljubljana-Sežana

Magistralne ceste:
rb Biograd-Šibenik
rb Obilaznica Split
rb Ploče-Opuzen

Industrijski objekti:
rb Terminal za pretovar cementa
rb Drobilana i separacija Jelenje Vode
rb Separacija i drobilišno postrojenje Novo Čiče
rb Izvoz eruptivnih agregata u Republiku Sloveniju


Više od trideset godina tradicije u proizvodnji tehničkog građevinskog kamena, kvalitetna sirovina uz odgovarajuću tehnologiju i stalna kontrola proizvoda, jamstvo su i naša garancija vama!